VÝZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK
Význam symbolů a značek

Bezpečnostní oddělovací tranformátor, odolný proti zkatu

Lze namontovat na povrch bez další izolace

Vhodný k montáži na normálně hořlavý povrch jako je dřevo (>2mm)

Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110 °C

Může být nainstalován do dřevěného materiálu jako je například dřevěná skříň


Safety Extra-Low Voltage (SELV) - ochrana malým napětím proti úrazu elektřinou,  výrobek nesmí mít na                                      žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí, na rozdíl od PELV nejsou obvody připojeny ani k ochranné                                  soustavě ani k zemi

Stupeň krytí 30 - ochrana zařízení před vniknutím nástroje o průměru větším než 2,5 mm, zařízení není                                        chráněno proti vniknutí vody

Stupeň krytí 64 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti vodě stříkající ve                                všech úhlech

Stupeň krytí 65 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti vodě tryskající ve                                všech úhlech

Stupeň krytí 66 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti vlnobití ve všech                                 úhlech

Stupeň krytí 67 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti ponoření do vody

Více informací o jednotlivých stupních krytí naleznete zde

Vestavěná aktivní PFC funkce (kompenzátor jalového proudu / účiníku) - více informací o PFC naleznete zde

Komponenta splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) pouze v USA, a je určena k                                  zabudování do dalších výrobků


Komponenta splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) jak v USA, tak v Kanadě a                                    je určena k zabudování do dalších výrobků

Schváleno nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland

Certifikát PSE udělený nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland, který je nutný k prodeji                                      daného produktu v Japonsku

Výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje všechny                                                bezpečnostní požadky, tento certifikát je určen pro výrobky, které jsou určeny k zabudování do dalších výrobků

Výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje všechny                                                bezpečnostní požadky, tento certifikát je určen pro výrobky, které jsou určeny k zabudování do dalších výrobků

GS test - výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje                                                požadavky německých zákonů o bezpečnosti výrobků

Výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje požadavky                                            kladené na energetickou účinnost výrobku (má nízké požadavky na spotřebu energie)

GS test - výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje                                                požadavky německých zákonů o bezpečnosti výrobků

GS test - výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje                                                požadavky německých zákonů o bezpečnosti výrobků

Certification body (CB) - Elektrický výrobek získal certifkát CB, což znamená, že je v souladu se standardy                                    IEC. Tento certifikát je mezinárodně uznávaný v 52 zemích světa.

Conformité Européen (CE) - Výrobek vyhovuje evropským směrnicím a lze jej prodávat na území Evropské                                      unie

Výrobek splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) pouze v USA, a je určen k                                        montáži

Výrobek splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) jak v USA, tak v Kanadě a je                                      určen k montáži

Výrobek splňuje požadavky certifikátu FCC na elektromagnetickou kompatibilitu

Zařízení třídy ochrany II podle IEC 60536 - mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají                                                              vyvedenou chrannou svorku

Limited power source (LPS) - omezený zdroj napájení

Výrobek se shoduje s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - moderní způsob regulace a řízení osvětlení

China Compulsory Certificate S&E (CCC S&E) - certifikát nutný k prodeji výrobku v Číně, výrobek byl                                            otestován v čínských laboratořích a splňuje všechny požadavky, S&E znamená, že výrobek prošel                                                  bezpečnostním testem a testem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC test)

China Compulsory Certificate (CCC) - certifikát nutný k prodeji výrobku v Číně, výrobek byl otestován v                                        čínských laboratořích a splňuje všechny požadavky

Zdroje lze řadit paralélně

Výrobek je vhodný pro zdravotnické aplikace - splňuje požadavky mezinárodních norem pro zdravotnictví

Výrobek byl otestován Electric Power Research Institute s splňuje požadavky mezinárodní normy SEMI F47

Německý certifikát GL pro námořnictvo

Výrobek byl certifikován skupinou CSA a splňuje tak příslušné standardy požadovány v Severní Americe

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection) - výrobek byl certifikován BSMI a je možné jej                                              prodávat v Taiwanu

C-tick - výrobek je v souladu s Australským EMC standardem, který se týká elektromagnetické kompatibility

EU certifikát, který umožnuje prodej výrobku v Lucembursku

Výrobek byl otestován Německou společností ETS Product Service AG a splňuje požadavky standardu EMC

Výrobek byl otestován Německou společností ETS Product Service AG a splňuje požadavky standardu LVD